Eko Rozwiązania

 • 1.

  Modyfikacja struktury gleby

  Kwasy humusowe modyfikują strukturę gleby, zapobiegając utracie wody i erozji w glebach piaszczystych wpływając korzystnie na przewietrzanie gleb zwięzłych. Dzięki swoim właściwościom działają jak „klej” koloidów glebowych, wiążą nierozpuszczalne jony i uwalniają je w miarę zapotrzebowania roślin.

 • 2.

  Stymulacja wzrostu roślin

  Kwasy humusowe działają jako organiczne katalizatory wielu procesów biologicznych. Stymulują enzymy roślin i zwiększają ich produkcję, zwiększają naturalną odporność roślin na choroby i szkodniki.

 • 3.

  Naturalny czynnik chelatujący

  Kwasy humusowe działają  jako naturalny czynnik chelatujący, wiążący jony metali w środowisku zasadowym i ułatwiają ich pobieranie przez system korzeniowy.

 • 4.

  Większa odporność roślin

  Chitozan otrzymuje się z chityny, która wykazuje wobec roślin wyższych bardzo dużą aktywność biologiczną min. zwiększając odporność roślin na niekorzystne warunki środowiska, na infekcję grzybami i bakteriami.

PROFESJONALNEbadania

Badania nad pierwszym środkiem BIOCHIKL 020 PC trwały około 7 lat i były prowadzone wspólnie z Instytutem Włókien Chemicznych w Łodzi, Instytutem Ochrony Roślin w Poznaniu oraz Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. W związku z tym, że wykazywał on duże właściwości chelatujące i stymulujące w 2012 roku został zarejestrowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie pod nazwą BETA-CHIKOL w grupie stymulatorów wzrostu roślin.

Czytaj więcej

Symulatory wzrostu

Biopreparat stymulujący wzrost i rozwój roślin oraz silne ich ukorzenienie. Jest płynną postacią soli chitozanu o lekko opalizującej barwie, doskonale rozpuszczalną w wodzie.

Beta-Chikol wykazuje bardzo silne działanie stymulujące odporność roślin na patogeny. Stosowany od początku wegetacji roślin wpływa korzystnie nie tylko na wzrost, ale również na zdrowotność.

Zobacz

Galeria

Zobacz